Coșul tău

Termenii de acordare a garanției

Prevederile condițiilor de garanție enumerate mai jos nu afectează în niciun fel drepturile consumatorului prevăzute în Legea 449/2003 (cu modificările și completările ulterioare) și/sau orice alte prevederi legale în legătură cu drepturile consumatorului, ce prevăd o perioadă de garanție de conformitate de 24 luni.

Perioada de garanție a produsului cumpărat de dumneavoastră acoperă defectuinile produse din motive de proiectare, execuție sau eventuale defecte de material. În cazul folosirii (intense) de către un profesionist (de exemplu în saloane de coafură, înfrumusețare, cosmetica, școli profesionale sau chiar acasă, etc.), componentele supuse unei uzuri accelerate (ex. elemente de încălzire, în mișcare, motor, etc), sunt acoperite de garanție pe o perioadă ce este specificată de producător, conform certificatului de garanție emis de către acesta, aflat în cutia produsului, de regulă 12 (sau 6) luni de la data achiziției. Nu fac obiectul garanției de mai sus elementele sau părțile consumabile (ex. capetele cu lame ale mașinilor de tuns, cărbunii de la motoarele electrice, pieptenii de la perii electrice, acumulatorii electrici, plăcutele acoperite cu ceramică de la plăcile de întins părul, etc), dar fac obiectul strict al prevederilor Legii nr. 449/2003 (cu modificările și completările ulterioare). După ce se uzează, aceste elemente consumabile pot fi cumpărate separat, în limita stocului disponibil, de la sediul firmei noastre sau de la unul din distribuitorii noștri autorizați.

În perioada de garanție, în cazul în care defectul nu este imputabil cumpărătorului, produsul va fi reparat (sau înlocuit) gratuit cu obligativitatea respectării următoarelor condiții:

Produsul trebuie să fie cumpărat de la SC SalonPro SRL sau din rețeaua sa de distribuitori autorizați din România și folosit pe teritoriul țării, numai în scopul pentru care a fost conceput. Produsul se utilizează la intensitate normală (folosire domestică), utilizarea intensivă putând duce la uzuri premature. Garanția se limitează la durata garanției comerciale (1 an) dacă produsul este folosit de către un profesionist (stilist(ă), coafor(eza), frizer(ita), cosmetician(a), etc).

Garanția se acordă Cumpărătorului. Vânzătorul nu garantează niciun fel de drepturi altor persoane sau firme, dacă produsul este revândut.

Service-ul în garanție se acordă numai la sediul Vânzătorului. Costul și riscul transportului până la sediul Vânzătorului și înapoi la Cumpărător nu sunt incluse în garanția comercială și trebuie suportate de către Cumpărător. Consumatorul, în sensul legii 449/2003, beneficiază de transport gratuit.

La înregistrarea unei reclamații, pentru a beneficia de service în garanție, Cumpărătorul are următoarele obligații:

a. Să prezinte produsul la adresa menționată în Certificatul de Garanție sau să-l trimită într-un ambalaj adecvat transportului pentru a elimina/limita alte posibile defecte, de preferat într-un mod similar cum a fost vândut/trimis produsul. Defectele datorate ambalării necorespunzătoare nu fac obiectul garanției.

b. Să prezinte documentele ce fac dovadă dreptului de garanție: Certificatul de garanție în original completat/semnat corect și Factura Fiscală original/copie (sau Bonul Fiscal) emisă la cumpărarea produsului, cu toate ștampilele și semnăturile prevăzute de aceste documente.

c. Descrierea scrisă detaliată a defectului constatat de Cumpărător și datele de contact (nr. telefon, email) pentru eventuale clarificări/lămuriri.

Dacă Vânzătorul nu constată defect îndreptățit de garanție, rezultă că situația este o solicitare nejustificată de acordare a garanției, pentru care poate cere Cumpărătorului plata contravalorii manoperei de diagnosticare a produsului conform tarifului de consultanță/diagnosticare de 25 lei/ora (fără TVA). De asemenea, Cumpărătorul va plăti taxa de transport în conformitate cu tarifele curierilor/transportatorilor.

Produsul sau părțile produsului ce au generat defect îndreptățit de garanție se repară sau se înlocuiesc la opțiunea Vânzătorului. Produsul sau părțile înlocuite trec în patrimoniul Vânzătorului.

Produsele ajunse la Centrul de Service Național cu deteriorări de genul zgârieturi, spargeri, fisuri, rupturi ale elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la cunoștința Vânzătorului în momentul achiziționării, nu beneficiază de garanție. Deteriorarea vopselei carcasei datorate utilizării produsului nu face obiectul garanției.

Termenul normal de remediere a unui defect îndreptățit de garanție este de 15 zile calendaristice de la data primirii la unul din sediile/magazinele SalonPro, cu excepția situațiilor excepționale în care pentru remedierea defectului sunt necesare piese din import, ce nu se găsesc la acel moment în stocurile Vânzătorului. În acest caz, Cumpărătorul are opțiunea de a accepta înlocuirea produsului aflat în reparatie (conform legii) sau să aștepte sosirea pieselor în stoc. Perioada de garanție de conformitate se prelungește cu durata de nefolosire a produsului aflat la reparat, conform legii. Garanția comercială nu se prelungește.

Piesele de schimb și service-ul post garanție sunt asigurate contra cost, pe baza de contract de service.

În nicio circumstanță, Vânzătorul nu este răspunzător pentru daune de nicio natura care pot apărea ca urmare a utilizării produsului, a defectiunilor, a imobilizarii produsului pe perioada de remediere, a întârzierilor în remediere, răspunderea fiind limitată la valoarea prețului de vânzare al produsului sau a componentelor stricate.

Pe durata reparatiei in garantie sau postgarantie Vânzătorul nu este obligat sa puna la dispozitia Cumparatorului un alt produs identic sau similar.

Pierderea Garantiei

Nu se acordă garanție produsului sau părților de produs care, în opinia Vânzatorului, prezintă defecte provocate de cauze exterioare produsului, cum ar fi, însă fără a se limita la:

a. Nerespectarea de către Cumpărător a condițiilor normale de utilizare conform indicațiilor producătorului, deteriorări mecanice provocate de lovirea sau trântirea produsului, pătrunderi de obiecte străine (ex. păr) sau de gaze (ex. fixativ), lichide în interiorul sau părților acestuia, desigilarea produsului, transport inadecvat;

b. Catastrofe, cataclisme, accidente, incendii, inundatii, expunere la soare sau variații bruște de temperatură, etc;

c. Avarieri survenite în timpul transportului. Eventualele deficiențe survenite din cauza livrării trebuie semnalate în scris Vânzătorului în cel mult 24 de ore de la livrare;

d. Deteriorarea marcajului cu modelul, seria produsului și/sau eticheta de importator de pe cutie;

e. Căderi sau fluctuații de tensiune/frecvența de alimentare, supratensiuni, împământări necorespunzătoare. Pentru o analiza corectă a defectului este necesară prezentarea certificării PRAM valabile în perioada garanției pentru locația unde a fost folosit produsul (acasă, salon de coafură/infrumusețare/frizerie/cosmetica, etc);

f. Intervenția persoanelor neautorizate asupra produsului pentru modificări sau reparatii;

g. Se exclud pretențiile la garanție ale Cumpărătorului în cazul în care acesta, cu toate că a constatat defectiuni ale produsului și le-a semnalat total sau parțial, exploatează totuși produsul în continuare, putând astfel mari amploarea defectiunii.

banner-oferte-pop-up