Coșul tău

Politica de service

Garanția produselor

Produsele comercializate de magazinul online – Salonpro.ro provin din surse autorizate de producători sau direct de la producători și beneficiază de garanție națională susținută de Salonpro.
În cazul persoanelor juridice (acestea nu au calitate de consumator) perioada de garanție este de 6-12 luni pentru produsele de folosință îndelungată și între 0-12 luni pentru restul. Termenul de aducere la conformitate pentru produse este de maxim 30 de zile.

Termenul maxim de soluționare este de 15 zile calendaristice de la data primirii produsului în service cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare. După aducerea produsului la conformitate, acesta poate fi ridicat de la sediul Salonpro SRL sau puteți solicita expedierea acestuia prin curier.

Termenii și condițiile de garanție sunt în conformitate cu prevederile legale și se aplică exclusiv consumatorilor (consumator – orice persoană fizică care, în legătură cu contractele reglementate de prezenta ordonanță de urgență, acționează în scopuri care se află în afara activității comerciale, industriale, artizanale sau profesionale a persoanei respective): ordonanța Guvernului nr. 21 / 1992 privind protecția consumatorilor și ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 140 din 28 decembrie 2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri.

Vânzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate care există în momentul livrării bunurilor și care este constatată în termen de doi ani de la data respectivă.

În cazul produselor de ocazie, consumatorul și vânzătorul pot conveni asupra unor condiții contractuale sau acorduri având o perioadă de răspundere contractuală sau un termen de prescripție mai scurtă decât cele prevăzute la alin. (1)-(4), cu condiția ca astfel de perioade ori termene mai scurte să aibă o durată de minimum un an de la data livrării bunului.

Măsurile corective în caz de neconformitate

În caz de neconformitate, consumatorul are dreptul de a beneficia de aducerea în conformitate a bunurilor, de a beneficia de o reducere proporțională a prețului sau de a obține încetarea contractului în condițiile prevăzute la prezentul articol.

Pentru ca bunurile să fie aduse în conformitate, consumatorul poate opta între reparație și înlocuire, cu excepția cazului în care măsura corectivă aleasă ar fi imposibilă sau, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar impune vânzătorului costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv următoarele:

  • a) valoarea bunurilor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea;
  • gravitatea neconformității; sau
  • dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator.

Vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate bunurile dacă reparația sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproporționate, luând în considerare toate circumstanțele, inclusiv cele prevăzute la alin. (2) lit. a) și b).

Consumatorul nu are dreptul de a obține încetarea contractului dacă neconformitatea este minoră. Sarcina probei cu privire la caracterul minor al neconformității îi revine vânzătorului.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă în cazul în care neconformitatea bunurilor este constatată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

Repararea sau înlocuirea bunurilor se face într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii;

În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, termenele se prelungesc cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.

Responsabilitățile clientului

Condițiile de garanție nu se aplică pentru problemele sau daunele cauzate de client sau în circumstanțe cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele:

  • s-a intervenit asupra produsului, a fost reparat și / sau modificat de personal neautorizat;
  • numărul de serie al produsului (S/N – “serial number”, IMEI, LOT etc.), componentele sau accesoriile au fost modificate, anulate sau eliminate;
  • sigiliile pentru garanție au fost rupte sau schimbate;
  • nu a fost folosit și întreținut (curățat, uns, gresat, în funcție de regimul de lucru) în mod corespunzător conform instrucțiunilor;
  • produsul prezintă defecte fizice: lovituri, crăpături, ciobiri, rugina sau prezintă urme utilizare în condiții neadecvate: tensiuni de alimentare necorespunzătoare, supunerea la variații mari de temperatură și presiune, manipulare incorectă, setări și instalări incorecte, pătrunderea de lichide, metale sau alte substanțe în interiorul echipamentelor, etc.

Procedura trimiterii produselor în garanție

La expedierea produsului pentru garanție te rugăm să ne comunici numărul cererii de service alocat după completarea Formularului de SERVICE de forma SITEANULXXXX; în cazul produselor expediate prin firmele de curierat rapid va rugăm să menționezi pe scrisoarea de transport (AWB) NUMĂRUL FORMULARULUI DE SERVICE, precum și mențiunea “ÎN ATENȚIA DEPARTAMENTULUI DE SERVICE”.

Produsele aduse sau expediate în atenția departamentului de service trebuie să fie bine ambulate, complete, să conțină toate accesoriile (recomandăm să fie aduse / expediate în ambalajul original sau un ambalaj adecvat) și însoțite de o copie a facturii fiscale de achiziție, a certificatului de garanție original al producătorului / importatorului, precum și o copie a certificatului de garanție emis de Salonpro.ro care însoțește factura sau este transmis online, via email, clientului.

Produsele care necesită acordarea garanției pot fi expediate la adresa STR.BALTA ALBINĂ nr. 133L, sector 3, București., tel.072639850 – Departamentul de service.

Este foarte IMPORTANT să menționați pe scrisoarea de transport (AWB) NUMĂRUL FORMULARULUI DE SERVICE, precum și mențiunea “ÎN ATENȚIA DEPARTAMENTULUI DE SERVICE”. După ce coletul / produsul va fi receptionat și verificat veți fi anunțat privind desfășurarea procedurii de garanție / aducere la conformitate a produsului dumneavoastră.

În eventualitatea în care solicitarea de garanție este nejustificată, iar produsul funcționează conform specificațiilor producătorului, solicitantul va achita costurile aferente transportului, precum și costul de diagnosticare a produsului, stabilit de unitatea de service autorizată după verificare.

Mențiuni importante

Pierderea certificatului de garanție, precum și deteriorarea, ștergerea sau pierderea etichetei care conține datele de identificare ale produsului (S/N, IMEI etc.) pot duce la pierderea garanției. În cazul în care nu ați primit alături de factură sau pe email certificatul de garanție aferent acesteia emis de Salonpro.ro îl puteți solicita oricând la adresa: clienti@salonpro.ro, în termen de maxim 48 de ore de la primirea produsului. Pentru a vă retrimite certificatul de garanție este necesar să ne comunicați: număr factura, titular, adresa de mail.

Pentru ridicarea produsului reparat cât și cel nereparat, vă rugăm să prezentați bonul de înregistrare a produsului de la intrarea în service.

Produsele neridicate de la unitatea de service în termen de 3 luni de la instiințarea finalizării operațiunilor și pentru care nu s-au achitat costurile de transport, taxa de constatare sau costul reparațiilo/pieselor de schimb, vor fi declarate abandonate și vor casate.

Atenție!

Produsele se trimit în service doar după ce ați completat formularul de retur.

Prin completarea formularului, vă aducem la cunoștință că orice produs intră în unitatea service “contra cost” se percepe o taxă de constatare, sumă ce se achită separat. Această taxă se achită chiar dacă produsul se poate repara sau nu în unitatea service.

Garanția produselor nu este transmisibilă. SC SALONPRO SRL are obligație contractuală doar față de titularul facturii de achiziție.

Suma aferentă produselor creditate se rambursează într-un cont bancar valid (în lei) deschis pe numele titularului de factură.

banner-oferte-pop-up